Elfogadta a Parlament a gazdasági kamarákról és az agrárkamaráról szóló törvények módosítását

2013. december 20.

A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása alapján az MKIK a kamarai nyilvántartás részeként, az üzleti forgalom biztonságának előmozdítása érdekében, a gazdálkodó szervezetek iránti bizalom megítélését elősegítő és gazdasági tevékenységüket jellemző, nyilvánosan elérhető és közhiteles forrásból származó adatokat és információkat tartalmazó adatbázist hoz létre és működtet. Az adatbázist, melynek adattartalmát a törvény meghatározza, 2015. december 31-től kell működtetni.

A kamarai nyilvántartás kiegészül továbbá, a gazdálkodó szervezet azonosítását és a kapcsolattartást elősegítő adatokkal. A kamarai nyilvántartás továbbfejlesztése a vállalkozások számára adminisztrációs többletterhet nem jelent.

 

A kamarai nyilvántartásba vételre és a kamrai hozzájárulás megfizetésére vonatkozó kötelezettség kiterjed azokra az egyéni és társas vállalkozásokra is akik/amelyek az agrárkamarai törvény rendelkezése szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartottak és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytatják. E vállalkozások kötelező agrárkamarai tagsága fennmarad, azonban a tagdíj megállapítása egyebek mellett az agrárgazdasági tevékenység egyéb tevékenységhez viszonyított arányára tekintettel történik.

 

Módosul az agrárkamarai törvény agrárgazdasági tevékenységeket felsoroló 1. és 2. számú melléklete. Kikerül a felsorolásból 28 tevékenység, így pl. a friss cukrásztermék készítése, a virág-, koszorú-,dísznövény-kiskereskedelem, a mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása, és a gyógyszerkészítmény gyártása is.

Ennek alapján 2013. december 31-től megszűnik a kötelező agrárkamarai tagsága a törvénymódosításban felsorolt tevékenységet folytató egyéni vállalkozóknak és főtevékenységként folytató társas vállalkozásoknak.

E vállalkozásokra azonban a gazdasági kamarákról szóló törvény alapján az illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál történő nyilvántartásba vételi kötelezettség kiterjed.