Biztonságos és kiszámítható finanszírozás faktoringgal

2014. augusztus 11.

Egyre több vállalkozás ajánlja fel vevőinek a hosszabb fizetési határidő lehetőségét versenyképességének, eladásainak növelése érdekében. Ugyanakkor minden vállalkozás számára jelentős üzleti kockázatot jelent, ha vevői hosszú határidővel, vagy késedelmesen fizetnek, miközben a mindennapi működés feltételeinek biztosítására folyamatos finanszírozásra van szükség. Ezekben a helyzetekben jelenthet segítséget a faktoring szolgáltatás. A kinnlevőségek banki partnernek történő értékesítésével a vállalkozások egyszerűen és gyorsan juthatnak pénzhez, lehetőséget teremtve tevékenységük biztonságos finanszírozására.

Újdonság. Július 1-jétől a faktoring is bekerült a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Hitelprogram (NHP) támogatott konstrukciók közé. A vállalkozások jelentős része még soha nem vett igénybe faktoring szolgáltatást, pedig a konstrukció olyan pénzügyi eszközt kínál, amely sok esetben hathatós segítséget kínál a likviditási nehézségek leküzdésében. Az NHP faktoring termék egyes paramétereinek a kidolgozása még folyamatban van az MNB-ben, ezért a 2,5%-os össz-kamatozású faktoring termék várhatóan augusztus második felében lesz elérhető a KKV-k számára.

Faktorálás. Az üzleti életben gyakori jelenség, hogy egy vállalkozás vevői késve fizetnek, miközben a mindennapi működés feltételeinek biztosításához folyamatos finanszírozásra van szükség. Emellett a késedelmes, vagy elmaradó vevői fizetések olyan fölösleges üzleti kockázatokat jelentenek, amelyek hosszú távon is veszélyeztethetik a vállalkozás fejlődési lehetőségeit, vagy akár a puszta létét is. A kinnlevőségek csökkentésére, valamint a vállalkozás cash flow és likviditási helyzetének javítására a pénzintézetek által kínált faktoring konstrukciók jelenthetnek megoldást, amelynek révén a vállalkozások gyorsan és egyszerűen juthatnak pénzhez.

Számlakövetelések megvásárlása. A faktoring keretében a bank lényegében megvásárolja a hozzá forduló vállalkozás kinnlevőségeit, amivel átszállnak rá az adóssal szemben fennálló jogok. A cég így valamivel kevesebb pénzhez jut, mintha megvárná, amíg partnere fizet neki, ugyanakkor a faktorálás révén lehetősége nyílik tevékenysége további finanszírozására (pl. újabb megrendelések befogadására). A finanszírozás alapja a követelés bruttó vételára, melyhez a hitelbiztosítási kötvényben meghatározott kárfizetési mértékhez igazodó, kedvező finanszírozási arány kapcsolódik.

Előnyök. A faktoring finanszírozás előnye, hogy a hagyományos hitelekhez képest gyors és rugalmas, a pénzintézethez forduló vállalkozás a szükséges dokumentumok benyújtását követően akár pár napon belül pénzhez juthat. Nincs szükség például arra, hogy a szerződést közjegyzői okiratba foglalják. A finanszírozás volumene pedig együtt nőhet a bővülő forgalom által kiváltott igényekkel. Emellett a finanszírozás tervezhető, hiszen a szolgáltatások díjai kalkulálhatóak, a díjstruktúrában nincsenek rejtett költségek. Általában nincs szükség komolyabb biztosíték bevonására sem, mivel maga a vásárló és a beszállító közötti szerződés jelenti a garanciát a teljesítésre.

Fizetési hajlandóság. A konstrukció további előnye, hogy tapasztalatok szerint egy bank belépése sokat javít a faktoring szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás ügyfeleinek fizetési morálján. Ugyanis például egy késve fizető multinacionális céggel szemben, sokkal jobb alkupozícióban van egy bank, mint egy kisvállalkozás. A bankkal leszerződő vállalkozások pedig folyamatos, naprakész információkhoz juthatnak számláik, illetve vevői fizetéseikkel kapcsolatban.

Faktoring konstrukciók. Az OTP Business külön faktoring konstrukciót dolgozott ki azoknak a mikro- és kisvállalkozásoknak, amelyek stabil vevőkörrel rendelkeznek és fő cél a finanszírozás; valamint a jelentős belföldi, vagy export vevőkövetelésekkel rendelkező vállalkozásoknak, amelyek elsősorban a vevői nemfizetés elleni biztonsághoz szeretnének jutni. Emellett külön konstrukció áll azoknak a mezőgazdasági vállalkozásoknak a rendelkezésére, amelyek mezőgazdasági támogatásokra jogosultak és faktorálás révén szeretnének gyors, egyszerű, kiszámítható finanszírozáshoz jutni.