Az életpálya-tervezést támogató Tájoló Nap program

Szerző: Czirbik Milán | 2017. szeptember 25.

Tájoló Nap címmel szervezett pályaorientációs programot a debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola hetedikes tanulói számára  a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. szeptember 22-én. A program célja a pályaorientáció, az életpálya-tervezés támogatása volt.

A sikeres életpálya-tervezés egyik sarokköve, hogy a gyermekeknek saját élményeikre és tapasztalataikra támaszkodva legyen képük arról, milyen tevékenységekben tudnak jó teljesítményt nyújtani, melyeket végeznek szívesen. Ez a program a saját érdeklődésnek és képességeknek a tudatosítását és a tényleges teljesítménnyel történő összevetését teszi lehetővé. Egyben ahhoz is támpontot nyújt, hogy a munka világán belül milyen területen kezdje el a diák a tudatos keresést a lehetséges képzések iránt. Fontos azonban leszögezni, hogy a program nem teszi lehetővé, hogy a végén a diák dönteni tudjon egy adott szakma mellett, a nap tevékenységei a keresés irányait segítenek leszűkíteni, tudatosítani.

 

A program három főbb pillérből állt össze. Az első pillér a diák munkaszokásairól szóló kérdőív volt, amit egyrészt a diákok önmagukról, másrészt a diákokat jól ismerő felnőttek (pl. szülő, vagy osztályfőnök) is kitöltöttek. A kérdőívek eredményeinek összehasonlítása segít rámutatni az énkép realitására. A második pillért az egyes területeken elvégzett feladatokban nyújtott és megfigyelők által értékelt teljesítmény és általános jellemzés jelentette. A harmadik pillér pedig a diákok tudatos reflexiója volt az egyes területeken a feladatok érdekességéről, a feladathelyzetekben megélt saját viselkedésmódról (pl. mennyire volt nagy kihívás megoldani a különböző feladatokat).

 

A program a gazdaság hat nagyobb területén végzett tevékenységekre egészségügyi-szociális, kereskedelem, kézművesség, műszaki, turizmus-vendéglátás, üzlet-ügyvitelre vonatkozóan gyűjt információkat.

 

A résztvevők minden egyes területen négy-négy feladatot végeztek el területenként, egy csoportos és három egyéni feladatot, amelyek között voltak elméleti és gyakorlati jellegűek is. A kifejezetten gyakorlati feladatok tevékenységközpontúak voltak, elsősorban alapvető adottságok (pl. szemmérték, kézügyesség, finom-motoros készségek, stb.) játszottak szerepet a megoldás során.

 

A rendezvényt megelőzően a Kamara nagy hangsúlyt fektetett annak elősegítésére, hogy a gyerekek rá tudjanak hangolódni a programra. A gyerekek osztályfőnöki óra keretében ismerkedhettek meg a nap menetével, a szülőket pedig szülői értekezleten informálták.

 

A Tájoló Nap végén a különböző feladatok eredményei, az előzetes értékelések és a gyerekek önértékelésének összevetése nyomán végül jól áttekinthető kép rajzolódott ki minden egyes résztvevőérdeklődési irányairól és legfontosabb képességeiről, melyek ismerete alapvető feltétele a sikeres pályaválasztásnak.

 

A kapott eredmények értékelésében, a bizonytalanságok tisztázásában, a pályaválasztást megelőző további tájékozódásban és tapasztalatszerzésben a Kamara a rendezvényt követően is segítséget nyújt.

 

A projekt megvalósulását az NFA-KA-NGM-1/2016/TK/09 képzési alaprész terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.