A tudás versenyelőny!

Szerző: Szombat Réka | 2015. május 28.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Debreceni Egyetemmel, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi közösségben pályázati projektet valósít meg  TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 számon, "Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és Elektronika kiemelt területén” elnevezéssel.

A projekt keretében, az annak céljait és tevékenységeit bemutató rendezvényre került sor 2015. május 27-én a Kamara irodaházában. A 100% európai uniós és állami társfinanszírozással megvalósuló projekt célja az együttműködések stratégiai megalapozása, az együttműködések új formáinak kialakítása. A konzorcium a pályázat megvalósításával egy olyan szolgáltatói – szolgáltatási lánc kialakításának feltételeit teremti meg, amely a gazdasági és tudományos élet szereplőinek igényeihez igazodva kijelöli és láthatóvá teszi a fejlődési és fejlesztési irányokat, így képes összehangolni a kutatói tevékenységet a gazdasági lehetőségekkel, ezáltal támogatva a kutatási eredmények hatékonyabb helyi hasznosulását.

További cél, hogy a felsőoktatási intézmények képzési, kutatási portfóliója minél jobban illeszkedjék a gazdaságpolitikai célokhoz és így hozzájáruljon a helyi, valamint regionális gazdasággal való együttműködés erősítéséhez.

Ehhez nélkülözhetetlen az alapkutatási és az alkalmazott kutatási kapacitások és szolgáltatások, valamint a potenciális igénybevevők közötti kapcsolat és információcsere erősítése, valamint a felsőoktatási – vállalati közös képzési együttműködések kialakítása. A projektben kijelölt gyógyszeripar, élelmiszeripar, informatika és elektronika kutatási területeken a K+F+I tevékenység gazdasági hasznosításának előkészítése, a tudástranszfer szolgáltatások volumenének növelése is cél.