A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése

Szerző: Baráth Anikó | 2015. december 2.

2,007 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével valósul meg a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését célzó Széchenyi 2020 pályázat GINOP 5.3.1., „A” komponense. A pályázat célkitűzése, hogy a konvergencia régiókban működő kis- illetve közepes vállalatok (kkv-k) szakmailag magas szintű, száz százalékosan finanszírozott átvilágítási, tanácsadói és fejlesztői szolgáltatást vehessenek igénybe munkaszervezésük rugalmasabbá tételéhez.

A Széchenyi 2020 Program keretében 2014-ben jelent meg „A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázat, melynek „A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása” elnevezésű „A” komponense a szervezeti kultúra fejlesztésének és a munka-magánélet összhangjának támogatását célozza. A rugalmas foglalkoztatási formák elterjedése Magyarországon nem csupán a munkaszervezést, ezáltal a piaci rugalmasságot, alkalmazkodóképességet segíti elő, de lehetőséget ad olyan hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatására is, amelyek – ezek hiányában – távol maradnának a munkaerő-piactól. A kisgyermekesek, az idősödő munkavállalók, de sok megváltozott munkaképességű vagy idős, beteg hozzátartozót ápoló is szívesen vállalna munkát a hagyományos munkavégzéstől eltérő feltételekkel, ha lenne rá lehetősége. A pályázat célja, hogy ezt a kettős előnnyel szolgáló lehetőséget teremtse meg, mind az említett munkaerő-piaci csoportok, mind a kkv-vezetők számára.

 

A pályázat „A” komponensén 11, a rugalmas foglalkoztatás bevezetésében komoly tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztő konzorcium vagy szervezet nyert összességében 2,007 milliárd forintos európai uniós támogatást, és amelyeknek első feladatai közé tartozik egy magas színvonalú közös, egységes szakmai módszertan megalkotása, valamint egy olyan végrehajtási terv kidolgozása, amely – a közép-magyarországi régió kivételével – országosan biztosítja a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést az érintett kkv-szektor számára.

 

A nyertes szervezetek, melyek várhatóan közel 27 ezer kkv-munkavállalóhoz jutnak el elemző, értékelő és fejlesztő tevékenységük során, 2015. július és október között kezdték meg munkájukat, nem kis eredménnyel: szoros együttműködésben, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciumának koordinálásával készült el az a közös, egységes szakmai módszertan, amelynek éppen jelenleg zajlik a jóváhagyási folyamata. A végrehajtási terv előre láthatólag 2015. december elején kerül elfogadásra.

 

2016. januártól az érintett kkv-szektor a 11 nyertestől tudja majd igénybe venni az átvilágítási szolgáltatásokat. A munkaszervezés átvilágítása és értékelése előfeltétele a pályázat „B” komponense számára, amelyre az érintett kkv-k már közvetlenül pályázhatnak.

 

Januártól az átvilágítási fázisra a következő honlapon jelentkezhetnek az érdeklődő kis- és középvállalati vezetők: www.ginop531.hu

 

 

További Információk:

 

Tóth Rebeka

Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért

4029 Debrecen, Kígyó utca 19. 

Telefon:  06 20/ 280-6986

E-mail: utiranyrugalmas@gmail.com        Web: www.utiranyegyesulet.hu

 

Csatolmányok:

  • Expander - Az Ex Ante és együttműködő partnerei a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséért (tájékoztató anyag)
  • Szándéknyilatkozat a programban való részt vételről