A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület hirdetménye

2013. szeptember 9.

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület felhívja a testület illetékességi területén működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteket, hogy a hirdetmény napilapban történt közzétételétől számított 30 napon belül a 215/2008.(VIII.29) Korm. rendeletnek megfelelően tegyék meg jelölésüket. A társadalmi szervezetek részéről a testületbe jelölhető személyek száma jelenleg egy fő.

 

A jelöléseket a testület székhelyére postai úton a Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testülethez címezve (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.) kérjük eljuttatni.  

 

Dr. Hajnal Zsolt

 

elnök