A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2017. év május 25. napján tartotta Küldöttgyűlését

Szerző: Czirbik Milán | 2017. május 25.

A Küldöttgyűlés megtárgyalta a kamara 2016. év egyszerűsített éves beszámolóját és megállapította, hogy az a végrehajtásról, a működésről, a gazdálkodásról készített kiegészítő mérlegmellékletben foglaltakkal együtt megbízható és valós képet mutat. A Kamara 2016. évben is a törvényben és az Alapszabályban megfogalmazott céloknak megfelelően, eredményesen működött.

A küldöttgyűlés 4/2017. (V.25.) számú küldöttgyűlési határozatával a kamara 2016. évi üzleti tervéről készített egyszerűsített éves beszámolóját, valamint annak részeként a mérleget és az eredmény- kimutatást, figyelemmel az Ellenőrző Bizottság véleményére és a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakra is 1.605.280 EFt eszköz és forrás főösszeggel és 628.599 EFt saját tőkével és 3.551 EFt eredménnyel elfogadta.

 

A kamara 2016. évi egyszerűsített éves beszámolója teljes terjedelmében megtekinthető a Kamara Vörösmarty u. 13-15. szám alatt található működési helyén és az alábbi linkre kattintva:

 

http://www.hbkik.hu/hu/hajdu-bihar-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/egyeb-anyagok/2016-evi-kuldottgyulesi-hatarozat-es-egyszerusitett-eves-beszamolo-4655

 

A Küldöttgyűlés megtárgyalta a kamara 2017. évi üzleti tervét is és megállapította, hogy az a tervezési irányelveknek megfelelően összeállított, a célkitűzések megalapozottak, a megvalósítás és a kiegyensúlyozott gazdálkodás forrásai biztosítottak.

 

A küldöttgyűlés a kamara 2017. évi üzleti tervét az 5/2017. (V.25.) számú küldöttgyűlési határozatával az előterjesztésben foglaltak szerint, 466.533 EFt bevétellel, és 463.044 EFt költséggel és ráfordítással, valamint 3.489 EFt tervezett eredménnyel elfogadta.