Üdvözöljük a

3,9%-kal emelkedett a GDP a harmadik negyedévben

honlapján!

-

3,9%-kal emelkedett a GDP a harmadik negyedévben

Szerző: Dr. Kiss András | 2017. december 5.

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2017 III. negyedévében 3,9%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. A növekedéshez elsősorban a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,1, az előző negyedévhez viszonyítva 0,9%-kal nőtt. 2017 I-III. negyedévében a GDP volumene 3,8%-kal növekedett az egy évvel korábbihoz képest.

2017 III. negyedévében az előző év azonos időszakához képest a GDP volumene 3,9%-kal nőtt. Az első becslésben közölt III. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés 0,3 százalékponttal magasabb volumennövekedést mutat, amit elsősorban a piaci szolgáltatásoknak a vártnál kedvezőbb teljesítménye magyaráz.

 

Termelési oldal:

Az ipar hozzáadott értéke 3,7, ezen belül a feldolgozóiparé 4,9%-kal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a járműgyártás kivételével a jelentősebb súlyú ágazatok mindegyike bővült.

Az építőipar teljesítménye 28%-kal emelkedett. Az ágazaton belül leginkább az egyéb építmények építése nőtt.

A mezőgazdaság hozzáadott értéke 11%-kal csökkent az egy évvel korábbi, magas bázishoz képest.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,8%-kal nőtt. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 8,1%-kal bővült, ezen belül az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység növekedése volt jelentős. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 8,2%-kal nagyobb lett. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 6,8%-kal emelkedett. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 4,7%-kal növekedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 0,6%-kal nagyobb lett, ugyanis a hitel- és betétállomány bővülése miatt a díjak és jutalékok emelkedtek. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 1,5%-kal csökkent.

 

A bruttó hazai termék 2017. III. negyedévi, 3,9%-os növekedéséhez a szolgáltatások 2,0, az ipar 0,8 és az építőipar 1,0 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység együttes hozzájárulása (0,7, illetve 0,6 százalékpont) volt a legjelentősebb. A mezőgazdaság 0,6, a közigazgatás, oktatás, egészségügy 0,2

 

Felhasználási oldal:

A háztartások tényleges fogyasztása 4,8%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,7%-kal bővült, ezen belül szinte minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, az élelmiszerek, a vendéglátás, szálláshelyszolgáltatás, valamint az egyéb szolgáltatások esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 4,3%-kal nőtt.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 3,4, a közösségi fogyasztásé 2,5%-kal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 15%-kal nagyobb lett.

A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 4,4%-kal emelkedett

 

A bruttó állóeszköz-felhalmozás nagy mértékben, 20%-kal haladta meg az előző év azonos időszaki, alacsony bázist. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezés beruházásoké jelentősen emelkedett. A beruházási aktivitás növekedése a nemzetgazdasági ágak többségében, a nagyobb súlyú ágak mindegyikében erőteljes volt.

A bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 19%-kal nőtt.

 

A belföldi felhasználás az III. negyedévben összességében 8,0%-kal emelkedett.

 

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 686 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 4,5, az import 9,3%-kal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 5,3, a behozatal 9,9%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 2,0, importja 6,4%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.

A bruttó hazai termék 2017. III. negyedévi 3,9%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 3,0, a bruttó felhalmozás 4,1 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 3,2 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

 

2017 III. negyedévében az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 0,9%-kal nőtt.

 

A termelési oldalon az építőipar bruttó hozzáadott értéke 6,7, a szolgáltatásoké 1,4, a mezőgazdaságé 0,1%-kal bővült, az iparé 0,9%-kal mérséklődött.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a közösségi fogyasztás 1,1, a háztartások fogyasztási kiadása 1,0%-kal emelkedett, a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások 0,6%-kal nőttek. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 4,3%-kal nagyobb lett. A külkereskedelemben az export 1,1%-kal csökkent, az import 1,2%-kal nőtt.

 

Forrás: KSH

 

Kapcsolódó anyagok: