Üdvözöljük a

REACH rendelet - fontos határidők

honlapján!

-

REACH rendelet - fontos határidők

Szerző: Dr. Kiss András | 2016. május 4.

Az 1907/2006/EK (REACH) európai parlamenti és tanácsi rendelet utolsó regisztrációs időszaka 2018. május 31-én zárul le. Eddig az időpontig  kell regisztrálniuk előregisztrált vegyi anyagaikat az évi 1-100 tonna mennyiségben gyártó, vagy importáló vállalkozásoknak. A regisztráció a továbbfelhasználókat (keverék-előállítók, végfelhasználók) is érinti. 

A regisztrálóknak fel kell mérniük a lehetséges veszélyeket és kockázatokat az anyag teljes életciklusában, ehhez pedig a továbbfelhasználóknak lehetőségük van információt nyújtani a vonatkozó felhasználásokról.A továbbfelhasználóknak ezt legkésőbb egy évvel a regisztrációs határidőt megelőzően, tehát 2017. május 31. előtt be kell nyújtaniuk szállítóik, végső soron az anyag regisztrálója felé.

Az Európai Vegyianyag-Ügynökség (ECHA) honlapján segédanyagok és iránymutatások formájában információt és segítséget nyújt a vállalkozásoknak a regiszráció hajrájában.

A Magyar REACH Kompetens Hatóság is csatlakozott ehhez és kiemelt hatósági tevékenységként kezelia hazai potenciális regisztráló elérését és a megelelő információk biztosítását.

 

További információ:

REACH Nemzeti Kompetens Hatóság és Információs Szolgálat és PIC Kijelölt Hatóság Osztály

Dr. Marosvölgyi Nikoletta osztályvezető

Telefon: 06/1/476 1167

Email: reach.helpdesk@okbi.antsz.hu