Üdvözöljük a

Az Európai Bizottság munkaprogramja a 2018-as évre

honlapján!

-

Az Európai Bizottság munkaprogramja a 2018-as évre

Szerző: Dr. Kiss András | 2017. november 23.

Az Európai Bizottság minden évben új munkaprogramot ad ki, amelyben meghatározza az előtte álló év stratégiai kezdeményezéseit. Célja, hogy mind az Európai Unió intézményei, mind az érdekelt felek számára elérhetővé tegye az Európai Bizottság adott évi szakpolitikai irányvonalait, jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseinek indikatív listáját.

A 2009–2014 közötti előző hivatali időszakban a Bizottság minden éves munkaprogramjában átlagosan több mint 130 új kezdeményezésre tett javaslatot. A Juncker-Bizottság ettől eltérő megközelítést alkalmaz. A 2015. és 2016. évi munkaprogramjában csupán 23 új kezdeményezést terjesztett elő, a 2017. évi munkaprogram pedig mindössze 21 kulcsfontosságú kezdeményezést tartalmazott. Idén az új kezdeményezések száma 26.

 

Az Európai Bizottság az összes jogalkotási javaslatot legkésőbb 2018 májusáig előterjeszti. Ez lehetővé teszi az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy időben be tudja fejezni a vonatkozó jogalkotói munkát még a 2019. júniusi európai parlamenti választások előtt. Emellett a munkaprogram számos olyan kezdeményezést is előirányoz, amelyek egy előretekintő nézőpontot érvényesítve körvonalazzák a 27 tagú új Unió jövőjét 2025-ig (ugyanis 2019. március 30-tól az Európai Unió 27 tagállamot fog számlálni).

 

A munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházások fellendítése jegyében az Európai Bizottság további erőfeszítéseket fog tenni a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, valamint a digitális egységes piac, az energiaunió, a tőkepiaci unió, a gazdasági és monetáris unió, illetve a bankunió kiteljesítése céljából. A digitális gazdaságban megvalósuló méltányos adóztatásra irányuló kezdeményezés, a társadalmi igazságosságot célzó csomag és az uniós élelmiszer-ellátási lánc javítására vonatkozó javaslat egyaránt hozzá fog járulni a megerősített ipari bázissal rendelkező, mélyebb és méltányosabb belső piac kialakításához.

 

Szintén új, célzott intézkedéseket fog előterjeszteni a biztonsági unió kiteljesítése és az uniós migrációs stratégia, illetve a kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégia végrehajtása céljából, valamint megerősítik az uniós polgári védelmi mechanizmust is. A Bizottság kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitikát érvényesítve kívánja előnyünkre fordítani a globalizációt a Japánnal, a Szingapúrral és a Vietnámmal kötendő megállapodás véglegesítése révén, ezen túlmenően pedig tárgyalásokat fog folytatni Mexikóval és a Mercosurral.

 

Az Európai Bizottság az elkövetkező évben az uniós társasági jog felülvizsgálatára összpontosít majd, hogy egyértelmű, korszerű és hatékony szabályok biztosításával támogassa a vállalkozásokat. Folytatja erőfeszítéseit a nemzeti költségvetések káros adózási gyakorlatokkal szembeni védelme érdekében. Ezek többek között a héamérték megállapításának korszerűsített szabályaira, a tagállamok között a héa terén folytatott közigazgatási együttműködés új szabályaira, a kkv-kre vonatkozó héarendszer egyszerűsítését célzó javaslatra, valamint a multinacionális vállalatok digitális gazdaságban elért nyereségének adóztatására vonatkozó szabályokra irányulnak.

 

Jean-Claude Juncker elnök a következőket mondta: „Európa ereje visszatérőben van, és nekünk előnyt kell kovácsolnunk ebből az újult lendületből. A jelenlegi Bizottság hivatalba lépésekor számos javaslatot helyeztünk kilátásba – ezek 80%-át már előterjesztettük. Most azt kell elsődleges feladatunknak tekintenünk, hogy a javaslatok jogszabályokká, a jogszabályok pedig gyakorlati intézkedésekké váljanak. Minél előbb befejezi az Európai Parlament és a Tanács az erre irányuló munkát, annál hamarabb megtapasztalhatjuk majd közös erőfeszítéseink előnyeit.”

 

 

A 26 FŐ KEZDEMÉNYEZÉS A 10 FŐ PRIORITÁS MENTÉN 2018-BAN

 

 

 

Új lendület a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak

 

1. Körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv végrehajtása

 

2. 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret kidolgozása

 

3. Fenntartható Európa

 

 

 

Összekapcsolt digitálisegységes piac

 

4. Digitális Egységes Piac kiteljesítése

 

 

 

Ellenállóképes energiaunió és jövőbe mutató éghajlat-politika

 

5. Energiaunió kiteljesítése

 

6. Az EU energia- és klímapolitikájának jövője

 

 

 

Megerősített iparon alapuló, mélyebb és méltányosabb belső piac

 

7. Igazságos adórendszer a digitális gazdaság korában

 

8. Társadalmi igazságosság

 

9. EU élelmiszer-ellátási lánc javítása

 

10. Tőkepiaci unió kiteljesítése

 

11. Hatékonyabb belső piaci jogszabályok

 

 

 

Mélyebb és méltányosabb gazdasági és monetáris unió

 

12. Gazdasági és monetáris unió kiteljesítése

 

13. Bankunió kiteljesítése

 

14. Állandó Európai Gazdasági és Pénzügyi miniszter kinevezésének lehetőségei

 

 

 

Kiegyensúlyozott és progresszív kereskedelempolitika

 

15. Kereskedelmi partnerekkel folytatott nyitott és tisztességes kereskedelem (Mercosurral, Mexikó, Japán, Szingapúr, Vietnám, Ausztrália és Új-Zéland).

 

 

 

A jogérvényesülés és az alapvető jogok kölcsönös bizalmon alapuló térsége

 

16. Igazságos adórendszer a digitális gazdaság korában

 

17. Társadalmi igazságosság

 

18. EU élelmiszer-ellátási lánc javítása

 

19. Tőkepiaci unió kiteljesítése

 

 

 

Elmozdulás egy új migrációs politika felé

 

20. Európai migrációs stratégia megvalósítása

 

 

 

Erőteljesebb globális szerepvállalás

 

21. Globális kapcsolatok megerősítése (Ázsia, Latin-Amerika, India, Irán, Irak)

 

22. Hiteles bővítési politika (Szerbia, Montenegró)

 

23. Közös külpolitika hatékony végrehajtása

 

 

 

A demokratikus változás Uniója

 

24. Hatékonyabb kommunikáció az Európai Uniót illetően

 

25. Jobb szabályozás: kevesebb, de hatékonyabb

 

26. Demokratikusabb Európa