Üdvözöljük a

Az EU-Kanada megállapodás (CETA) előnyei az uniós vállalkozások számára

honlapján!

-

Az EU-Kanada megállapodás (CETA) előnyei az uniós vállalkozások számára

Szerző: Dr. Kiss András | 2016. november 16.

A 2016. október 30-án megrendezett EU–Kanada csúcstalálkozón aláírták a Kanada és az Európai Unió között létrejött átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA) Brüsszelben. A várakozások szerint a CETA a vámok, illetve a gazdasági kapcsolatok további mélyítését hátráltató más akadályok lebontása révén elősegítené a növekedést és a munkahelyteremtést az Európai Unióban és Kanadában is. Az ellenzők szerint ugyanakkor az egyezmény általános deregulációt von majd maga után, és korlátozza a nemzeti kormányok mozgásterét.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy az Európai Unió véleménye szerint milyen előnyökben részesülhetnek majd az uniós vállalkozások a CETA megállapodásnak köszönhetően.

500 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKŰ VÁMOK ELTÖRLÉSE ÉVENTE

A CETA kézzelfogható előnyöket kínál az európai vállalkozások számára azzal, hogy megszünteti a vámok 99 százalékát – a legtöbb esetben már a megállapodás hatálybalépésekor. A megállapodás alkalmazásának első napjától kezdve Kanada 400 millió euró értékben törli el az EU-ból származó árukra kivetett vámokat. A vámeltörlésre nyitva álló átmeneti időszak végére ez a szám évi 500 millió euróra fog emelkedni.

 

A SZOLGÁLTATÁSOK KANADAI PIACÁNAK MEGNYITÁSA

Az európai vállalkozások új előnyöket élveznek majd, amikor kanadai beruházási projektjeik jóváhagyására kerül sor. Az európai vállalatoknak több lehetősége lesz szolgáltatások, például olyan különleges tengeri szállítási szolgáltatások nyújtására is, mint a kotrás, az üres konténerek mozgatása vagy bizonyos teheráruk szállítása Kanadán belül. Más szolgáltatási ágazatokban – például a környezettel kapcsolatos szolgáltatások, a telekommunikáció és a pénzügyek terén – megnyílik a piac szövetségi és (első ízben) tartományi szinten egyaránt. A CETA esetében – az összes kereskedelmi megállapodáshoz hasonlóan – az EU teljes körű védelmet biztosít a közszolgáltatásoknak.

 

SZAKMAI KÉPESÍTÉSEK KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSE

A megállapodás keretet ad a szakmai képesítések elismerésének jóváhagyásához az olyan szabályozott szakmák tekintetében, mint például az építészeké, könyvvizsgálóké és mérnököké. E keret alapján az uniós és a kanadai releváns szakmai szervezeteknek közösen kell majd kidolgozniuk az adott képesítések elismerésének technikai részleteit. Ezt követően a kanadai és uniós illetékes hatóságok jóváhagyják e szervezetek munkáját és joghatást biztosítanak neki.

 

AZ EURÓPAI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESEBBÉ TÉTELE A KANADAI PIACON

A CETA által az európai vállalkozások versenyképesebbé válnak a kanadai piacon, mivel könnyebben nyújthatnak majd értékesítés utáni szolgáltatásokat. Az európai vállalkozások így könnyebben exportálhatnak majd berendezéseket, gépeket és szoftvereket, mivel karbantartó mérnököket és más szakembereket küldhetnek Kanadába értékesítés utáni és kapcsolódó szolgáltatások és támogatás nyújtására.

 

A KORMÁNYZATI BESZERZÉSEK MEGNYITÁSA AZ UNIÓS VÁLLALKOZÁSOK ELŐTT

Kanada kormányzati beszerzéseit nagyobb mértékben nyitotta meg az uniós vállalatok előtt, mint bármely más kereskedelmi partnere vonatkozásában. Az európai vállalatok ajánlatot tehetnek majd áruk és szolgáltatások nyújtására nem csupán szövetségi szinten, hanem a kanadai tartományok és önkormányzatok szintjén is – ez a lehetőség eddig csak kanadai vállalkozások számára volt elérhető. Kanada tartományi szintű közbeszerzési piacát a szövetségi szintű duplájára becsülik. Kanada beleegyezett abba is, hogy az összes közbeszerzés egységes közbeszerzési honlapon való közzététele révén javítja az átláthatóságot. A kisebb vállalkozások számára az információhoz való hozzáférés jelenti az egyik legnagyobb akadályt a nemzetközi piacokra való bejutás előtt, így ezzel a kisebb európai vállalkozások járnak jól.

 

A VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGEINEK CSÖKKENTÉSE – A STANDARDOK FELPUHÍTÁSA NÉLKÜL

Az Európai Unió és Kanada megállapodtak abban, hogy elfogadják egymás megfelelőségértékelési tanúsítványait olyan területeken, mint az elektronikus termékek, elektronikus és rádióberendezések, játékok, gépek vagy mérőberendezések. Ez azt jelenti, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén az uniós megfelelőségértékelő szervezetek a kanadai szabályok szerint tesztelhetik a kanadai exportra szánt uniós termékeket, és viszont. Így elkerülhető, hogy mindkét fél elvégezze ugyanazt a tesztet, és jelentősen csökkenthetők a vállalatok és a fogyasztók költségei. Ez különösen nagy előnyt jelent a kisebb vállalatok számára, amelyek esetében már nem érné meg kétszer kifizetni ugyanazt a tesztet.

 

A BERUHÁZÁSVÉDELEM RENDSZERÉNEK REFORMJA

A CETA biztosítja a beruházások védelmét, miközben rögzíti a kormányok közérdek céljából történő szabályozási jogát, ideértve az olyan eseteket is, amikor ez a szabályozás külföldi beruházást érint. A tagállamok által megtárgyalt számos kereskedelmi megállapodásban szereplő beruházó és állam közötti vitarendezés hagyományos formáját a CETA-ban a beruházási vitákkal foglalkozó új és továbbfejlesztett bírósági rendszer váltotta fel.

Az EU–Kanada kereskedelmi megállapodás aláírását követően az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia annak ideiglenes hatálybalépését. Miután a Tanács keretében ülésező tagállamok és az Európai Parlament jóváhagyták a megállapodást, annak ideiglenes alkalmazása lehetővé teszi az európai vállalkozások és fogyasztók számára, hogy mielőbb élvezhessék a megállapodás nyújtotta előnyöket azokon a területeken, amelyek az Unió kizárólagos hatáskörébe, vagy megosztott hatáskör alá tartoznak.

 

Forrás: MKIK EU Hírlevél