Üdvözöljük a

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Cikkek

10 éves a REACH rendelet – hogyan tovább?

2018. 04. 18. 15:48

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló uniós rendelet (a továbbiakban: REACH rendelet) 2007-ben lépett hatályba. Az Európai Bizottság szerint az elmúlt 10 évben a REACH rendelet jelentősen növelte az emberi egészség és a környezet védelmének mértékét, és elősegítette az állatkísérletek alternatíváinak térnyerését.

Brexit: nyilvános az Egyesült Királyság kilépéséről rendelkező megállapodás tervezete

2018. 04. 18. 15:44

Az Európai Bizottság közzétette az Európai Unió és az Egyesült Királyság között az Egyesült Királyság kilépéséről megkötendő megállapodás tervezetét.

WiFi4EU: EU-s támogatás ingyenes wifi-hotspotokra – regisztrálhatnak a települések

2018. 04. 09. 16:02

Az Európai Bizottság 2018. március 20-án elindította a WiFi4EU portált. Az európai települések már most regisztrálhatják adataikat a portál segítségével. Az első pályázati felhívást május közepén teszik közzé.

A Brexit következményei az uniós vállalkozásokra – hogy állnak a tárgyalások?

2018. 03. 01. 09:41

Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból az egyik legégetőbb probléma a brüsszeli napirenden. A Brexit kimenetele körüli bizonytalanság mind az európai, mind a brit cégeknek sok fejtörést és aggodalmat jelent. Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) napi szinten követi a Brexit körüli fejleményeket, hogy az uniós vállalkozásokat időben fel lehessen készíteni a változásokra.

Nyugat-Balkán: jön az EU bővítésének következő hulláma?

2018. 03. 01. 09:30

Az Európai Unió hosszú távú tervei között mindig is szerepelt a nyugat-balkáni országok csatlakozása. Az elmúlt időszakban sokat léptek előre az országok ebbe az irányba, a bolgár uniós elnökségnek köszönhetően pedig még tovább haladhat a folyamat, mivel Bulgária a következő hat hónap egyik prioritásaként határozta meg a csatlakozást.

A bolgár EU soros elnökség prioritásai

2018. 01. 19. 10:43

Bulgária 2018. január 1-jétől hat hónapig tölti be az EU Tanács elnöki posztját. A kelet-balkáni állam Észtországtól vette át, és júliusban Ausztriának adja tovább a tisztséget. A bolgár elnökség prioritásait az elnökség mottójául választott „Egységben az erő” jelmondat határozza meg, amely a Bolgár Köztársaság címerében is szerepel.

Tanácsi megállapodás az egységes digitális ügyfélkapuról

2017. 12. 14. 11:32

A Tanács elfogadta álláspontját az egységes digitális ügyfélkapu létrehozásáról, amely online tájékoztatást, eljárásokat, segítséget és problémamegoldó szolgáltatásokat biztosít majd a polgároknak és a vállalkozásoknak. Az egységes digitális ügyfélkapu több olyan hálózatot és szolgáltatást fog integrálni, amelyet nemzeti és uniós szinten annak érdekében hoztak létre, hogy segítsék a polgárokat és a vállalkozásokat a határokon átnyúló tevékenységeikben.

Az Európai Bizottság munkaprogramja a 2018-as évre

2017. 11. 23. 10:14

Az Európai Bizottság minden évben új munkaprogramot ad ki, amelyben meghatározza az előtte álló év stratégiai kezdeményezéseit. Célja, hogy mind az Európai Unió intézményei, mind az érdekelt felek számára elérhetővé tegye az Európai Bizottság adott évi szakpolitikai irányvonalait, jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseinek indikatív listáját.

A Horizont 2020 program 2018–2020. közötti prioritásai

2017. 11. 23. 10:11

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta, hogy a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramból rendelkezésre álló 30 milliárd eurót mire fordítják a 2018–2020-as időszakban. A keretprogram az európai tudományos kiválóságot hivatott elősegíteni, és finanszírozási forrásaival már több nagyszabású tudományos áttöréshez járult hozzá.

Szigorít az EU: Vége a rejtett céges érdekeltségeknek?

2017. 10. 17. 13:51

 

Új, szigorított követelmények lépnek életbe a cégek tényleges tulajdonosaival kapcsolatosan az uniós országokban: az EU Negyedik Pénzmosás Elleni Irányelve megköveteli a társaságoktól és egyéb vállalkozásoktól a tényleges tulajdonosaikra vonatkozó pontos nyilvántartások vezetését és adott esetben ezek hozzáférhetővé tételét.

 

Üzletember-találkozó a varsói RENEXPO Kiállításon

2017. 09. 20. 10:00

Az Enterprise Europe Network nemzetközi üzletember-találkozót szervez a 2017. október 25-26. között Varsóban megrendezésre kerülő RENEXPO Poland 2017 kiIállítás alkalmából. A rendezvény kiváló lehetőséget jelent a potenciális partnerekkel történő találkozókra, az előre leegyeztetett kétoldalú megbeszélések keretében.

Teljes körűen hatályba lépett az EU–Ukrajna társulási megállapodás

2017. 09. 20. 09:45

Szeptember 1-jén hatályba lépett az EU-Ukrajna társulási megállapodás – és az ennek részét képező mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás –, amely a legfőbb eszköze az EU és Ukrajna közötti politikai és gazdasági kapcsolatok elmélyítésének. A szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhetően a felek kölcsönösen megnyitják piacaikat, és Ukrajna az uniós és a nemzetközi jogszabályokhoz, szabványokhoz és előírásokhoz igazodva jogharmonizációt hajt végre.

Vonatkozik Önre a REACH rendelet? Hat „igen-nem” kérdéssel segítünk ebben

2017. 02. 10. 11:37

A REACH teszt feladata, hogy segítsen beazonosítani, hogy egy vállalkozás érintett-e a REACH rendeletben. Ennek a tesztnek az Országos Közegészségügyi Központ a „REACH rendelet szerinti, alapvető szerepek beazonosítására szolgáló kérdőív” nevet adta.

Aktualitását az adja, hogy két határidő is közeleg: 2017. május 31. és 2018. május 31.

Az EU-Kanada megállapodás (CETA) előnyei az uniós vállalkozások számára

2016. 11. 16. 11:37

A 2016. október 30-án megrendezett EU–Kanada csúcstalálkozón aláírták a Kanada és az Európai Unió között létrejött átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA) Brüsszelben. A várakozások szerint a CETA a vámok, illetve a gazdasági kapcsolatok további mélyítését hátráltató más akadályok lebontása révén elősegítené a növekedést és a munkahelyteremtést az Európai Unióban és Kanadában is. Az ellenzők szerint ugyanakkor az egyezmény általános deregulációt von majd maga után, és korlátozza a nemzeti kormányok mozgásterét.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy az Európai Unió véleménye szerint milyen előnyökben részesülhetnek majd az uniós vállalkozások a CETA megállapodásnak köszönhetően.

REACH rendelet - fontos határidők

2016. 05. 04. 13:26

Az 1907/2006/EK (REACH) európai parlamenti és tanácsi rendelet utolsó regisztrációs időszaka 2018. május 31-én zárul le. Eddig az időpontig  kell regisztrálniuk előregisztrált vegyi anyagaikat az évi 1-100 tonna mennyiségben gyártó, vagy importáló vállalkozásoknak. A regisztráció a továbbfelhasználókat (keverék-előállítók, végfelhasználók) is érinti. 

KKV Panel konzultáció a fogyatékkal élők termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférését segítő új intézkedések társadalmi-gazdasági hatásárólap

2012. 06. 01. 13:44

Az Európai Bizottság Igazságügyi Főigazgatósága vizsgálja az Európai Hozzáférhetőségi Törvény lehetséges opcióit, amelyek az európai piacon jelen lévő, akadálymentesen megközelíthető termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez tartalmaz  intézkedéseket. A kérdőív iparági szereplők problematikus témáinak azonosítására szolgál, amelyek a jelenlegi jogi széttagoltság és piaci kérdések eredményeképpen merülnek fel.

Korszerűbb szabályozás a szakmai képesítések elismerése terén

2012. 01. 11. 15:44

A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvnek kulcsszerepe van abban, hogy a magasan képzett szakemberek más tagállamban tudjanak konkrét képesítéshez vagy szakmai tevékenységhez kötött vállalkozást beindítani. Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatának legfontosabb elemei a következőek: európai szakmai kártya bevezetése, egyablakos ügyintézésen keresztül hozzáférhető információk a szakmai képesítések elismeréséről, képzési minimumkövetelmények időszerűsítése, közös képzési keretek és vizsgák, valamint a szabályozott szakmák kölcsönös értékelési gyakorlatának bevezetése. 

 

  

  

  

  

  

 

Nőnek az innovációs beruházások

2011. 09. 02. 11:49

A kutatás-fejlesztésbe beruházó – Unión belüli székhellyel rendelkező – csúcsvállalatok világszintű kutatás-fejlesztési beruházásaik tekintetében 2011–2013 között évente 5 százalékos növekedéssel számolnak.

PROINCOR - Projekt a KKV-k innovációjának proaktív támogatására

2010. 07. 01. 10:38

A Közép-európai Operatív Program keretében 2010 áprilisában hat ország és tíz partner, köztük a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részvételével a megvalósítás fázisába lépett a 3 millió euró költségvetésű és három évig tartó, a KKV-k innovációját támogató PROINCOR projekt.

 

Uniós K+F pályázati kiírások KKV-k részére: EUREKA, EUROSTARS, FP7

2010. 06. 04. 13:22

Az Európai Unió számos K+F témájú pályázatot hirdet, melyek közül az alábbiakban összefoglalunk néhány a KKV-k számára jelenleg rendelkezésre álló és a közeljövőben megjelenő lehetőséget.