Üdvözöljük a

Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

100 európai földrajzi árujelző kerülhet oltalom alá Kínában

2017. június 30.

Az Európai Unió és Kína megállapodott arról, hogy hivatalosan közzéteszik azon 200 – 100 európai és 100 kínai – földrajzi árujelző jegyzékét, amelyek kölcsönös oltalom alá helyezéséről a felek 2017 folyamán kétoldalú megállapodást kívánnak kötni.

Utolsó lépés a barangolási díjak eltörlése felé

2017. február 21.

A tagállamok képviselői 2017. február 8-án jóváhagyták a nagykereskedelmi díjplafonokra vonatkozómegállapodást, melynek révén 2017. június 15-én Unió-szerte megszűnnek a kiskereskedelmi barangolási díjak.

Az európai beruházási terv – befektetés a jövőbe

2017. február 8.

A globális gazdasági és pénzügyi válság óta az Unióban a beruházások szintje alacsonyabb a kívánatosnál. A kedvezőtlen trend megfordításához közös, európai szinten összehangolt intézkedésekre van szükség. 2007-hez képest a beruházások mértéke hozzávetőleg 15%-kal csökkent. Az európai beruházási terv a beruházások ösztönzésére jött létre. Ez egy európai szinten összehangolt, közös kezdeményezés, melynek célja a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés fellendítése, a versenyképesség növelése, Európa termelési kapacitásainak és infrastruktúrájának megerősítése. Az Európai Bizottság becslése szerint a beruházási terv révén 330-410 milliárd euróval növelhető az unió gazdasági teljesítménye (GDP), és 1–1,3 millió új munkahely jöhet létre az elkövetkező években.

Az uniós ÁFA-szabályozás egyszerűsítése az online értékesítő vállalkozások számára

2016. december 15.

Az Európai Bizottság 2016. december 1-jén új szabályokat javasolt az unión belüli elektronikus kereskedelem és az online vállalkozások támogatására. Az áfát a célországban kellene majd befizetni az online értékesítés után, illetve egyszerűbbé válna az ezzel kapcsolatos ügyintézés is. Az Európai Bizottság közleménye szerint a javaslat lehetővé teszi, hogy a fogyasztók és a vállalkozások - különösen az induló innovatív vállalkozások és a KKV-k - könnyebben vásároljanak és értékesítsenek árukat és szolgáltatásokat az interneten.

 

Az EU-Kanada megállapodás (CETA) előnyei az uniós vállalkozások számára

2016. november 16.

A 2016. október 30-án megrendezett EU–Kanada csúcstalálkozón aláírták a Kanada és az Európai Unió között létrejött átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodást (CETA) Brüsszelben. A várakozások szerint a CETA a vámok, illetve a gazdasági kapcsolatok további mélyítését hátráltató más akadályok lebontása révén elősegítené a növekedést és a munkahelyteremtést az Európai Unióban és Kanadában is. Az ellenzők szerint ugyanakkor az egyezmény általános deregulációt von majd maga után, és korlátozza a nemzeti kormányok mozgásterét.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy az Európai Unió véleménye szerint milyen előnyökben részesülhetnek majd az uniós vállalkozások a CETA megállapodásnak köszönhetően.

KKV Panel konzultáció a fogyatékkal élők termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférését segítő új intézkedések társadalmi-gazdasági hatásárólap

2012. június 1.

Az Európai Bizottság Igazságügyi Főigazgatósága vizsgálja az Európai Hozzáférhetőségi Törvény lehetséges opcióit, amelyek az európai piacon jelen lévő, akadálymentesen megközelíthető termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez tartalmaz  intézkedéseket. A kérdőív iparági szereplők problematikus témáinak azonosítására szolgál, amelyek a jelenlegi jogi széttagoltság és piaci kérdések eredményeképpen merülnek fel.

Nőnek az innovációs beruházások

2011. szeptember 2.

A kutatás-fejlesztésbe beruházó – Unión belüli székhellyel rendelkező – csúcsvállalatok világszintű kutatás-fejlesztési beruházásaik tekintetében 2011–2013 között évente 5 százalékos növekedéssel számolnak.

Uniós K+F pályázati kiírások KKV-k részére: EUREKA, EUROSTARS, FP7

2010. június 4.

Az Európai Unió számos K+F témájú pályázatot hirdet, melyek közül az alábbiakban összefoglalunk néhány a KKV-k számára jelenleg rendelkezésre álló és a közeljövőben megjelenő lehetőséget.

 

Versenyképesség az EU-ban: minden magyar régió lejjebb csúszott

2017. március 16.

Az Európai Bizottság közzétette a 263 uniós régió regionális versenyképességi indexét ismertető tanulmány harmadik kiadását, amely hasznos információkkal szolgál a régiók számára gazdasági teljesítményük javításához.

Vonatkozik Önre a REACH rendelet? Hat „igen-nem” kérdéssel segítünk ebben

2017. február 10.

A REACH teszt feladata, hogy segítsen beazonosítani, hogy egy vállalkozás érintett-e a REACH rendeletben. Ennek a tesztnek az Országos Közegészségügyi Központ a „REACH rendelet szerinti, alapvető szerepek beazonosítására szolgáló kérdőív” nevet adta.

Aktualitását az adja, hogy két határidő is közeleg: 2017. május 31. és 2018. május 31.

Nemzetközi piacrajutás a Kamara támogatásával

2017. január 20.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében nemzetközi delegáció érkezett Debrecenbe az Európai Unió COSME Programja által finanszírozott EAGLE 1 és 2 projekt keretében.

Az Európai Bizottság 2017. évi munkaprogramja

2016. december 5.

Az Európai Bizottság minden évben új munkaprogramot ad ki, amelyben meghatározza az előtte álló év stratégiai kezdeményezéseit. Célja, hogy mind az Európai Unió intézményei, mind az érdekelt felek számára elérhetővé tegye az Európai Bizottság adott évi szakpolitikai irányvonalait, jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseinek indikatív listáját. A munkaprogram azokat a kulcsfontosságú kezdeményezéseket rögzíti, amelyek 2017 végéig történő végrehajtására a Bizottság kötelezettséget vállal.

REACH rendelet - fontos határidők

2016. május 4.

Az 1907/2006/EK (REACH) európai parlamenti és tanácsi rendelet utolsó regisztrációs időszaka 2018. május 31-én zárul le. Eddig az időpontig  kell regisztrálniuk előregisztrált vegyi anyagaikat az évi 1-100 tonna mennyiségben gyártó, vagy importáló vállalkozásoknak. A regisztráció a továbbfelhasználókat (keverék-előállítók, végfelhasználók) is érinti. 

Korszerűbb szabályozás a szakmai képesítések elismerése terén

2012. január 11.

A szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelvnek kulcsszerepe van abban, hogy a magasan képzett szakemberek más tagállamban tudjanak konkrét képesítéshez vagy szakmai tevékenységhez kötött vállalkozást beindítani. Az Európai Bizottság jogszabályjavaslatának legfontosabb elemei a következőek: európai szakmai kártya bevezetése, egyablakos ügyintézésen keresztül hozzáférhető információk a szakmai képesítések elismeréséről, képzési minimumkövetelmények időszerűsítése, közös képzési keretek és vizsgák, valamint a szabályozott szakmák kölcsönös értékelési gyakorlatának bevezetése. 

 

  

  

  

  

  

 

PROINCOR - Projekt a KKV-k innovációjának proaktív támogatására

2010. július 1.

A Közép-európai Operatív Program keretében 2010 áprilisában hat ország és tíz partner, köztük a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részvételével a megvalósítás fázisába lépett a 3 millió euró költségvetésű és három évig tartó, a KKV-k innovációját támogató PROINCOR projekt.